Kursy internetowe

Wykładowca: mgr Magdalena Pyzik

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z zasadami skutecznej mediacji w środowisku szkolnym, a także nabycie wiadomości i wypracowanie umiejętności właściwej reakcji w sytuacji konfliktowej oraz odpowiedniego kierowania rozmową, by osoby pozostające w konflikcie same mogły wypracować satysfakcjonujące je rozwiązanie.

Adresaci: szkolenie skierowane jest do osób mających styczność z sytuacjami kryzysowymi, zainteresowanych alternatywnymi metodami rozwiązywania konfliktów oraz wszystkich, którzy chcą nauczyć się prawidłowo reagować w sytuacjach konfliktowych: pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele, dyrektorzy i kadra zarządzająca, pracownicy socjalni, kuratorzy zawodowi i społeczni, asystenci rodziny, studenci, wszyscy zainteresowani tematyką mediacji rówieśniczych.

Zagadnienia programowe:

Konflikty i sposoby ich rozwiązania;

Komunikacja werbalna i niewerbalna;

Warsztat pracy mediatora;

Mediacja i jej rodzaje;

Mediacje oświatowe i rówieśnicze;

Etapy przebiegu mediacji;

Formalne podstawy mediacji.

Korzyści ze szkolenia: doskonalenie kompetencji w zakresie wiedzy na temat mediacji, właściwej reakcji w sytuacji konfliktowej, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, warsztatu pracy mediatora, zasad właściwie prowadzonej mediacji, umiejętności przygotowania ucznia do roli mediatora rówieśniczego, procedur mediacji rówieśniczych w szkole, etapów przebiegu mediacji oraz postaw prawnych regulujących mediację.

Metoda kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.

Szkolenie kończy się uzyskaniem dwóch zaświadczeń:

Doskonalenia zawodowego w zakresie mediacji rówieśniczych w szkole Nabycia umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej

Liczba godzin szkolenia odpowiada: 8 godzinom realizowanym w sposób tradycyjny

Najkrótszy możliwy termin ukończenia szkolenia: 7 dni

Maksymalny termin ukończenia szkolenia: 30 dni

Forma zaliczenia: test końcowy

Prowadzący: mgr Magdalena Pyzik - mediator, pedagog szkolny, kurator, doradca zawodowy. Na co dzień pracująca z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym. Zainteresowana w szczególności alternatywnymi metodami rozwiązywania konfliktów oraz innowacyjnymi metodami pracy z dziećmi i młodzieżą – miedzy innymi streetworking, pedagogika cyrku, pedagogika zabawy, zarządzanie i przygotowywanie wydarzeń społeczno – kulturalnych.

CENA: 150 zł

ZAPISZ SIĘ

Na skróty

Kontakt

  • Zamojska 47 pok. 204
    20-102 Lublin
  • 81 744 21 13
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.