Kursy

Wykładowca: mgr Aneta Lutomska

Informacje ogólne

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w stosowaniu narzędzi oraz metod aktywizujących i motywujących uczniów, które rozwiną ich zdolności i pozwolą rozpoznać ich potencjał twórczy.

Program szkolenia

Motywacja, narzędzia motywacyjne, różnicowanie wymagań, jawność oceniania

Czynności pobudzające pozytywną motywację do uczenia się,

Sposoby motywacyjne uczniów

Zasady nauczania, cele i kryteria doboru metod kształcenia

Formy organizacyjne kształcenia

Charakterystyka wybranych metod nauczania: pomiar, pokaz, pogadanka, wykład, dyskusja, opis, opowiadanie, praca z książką, metoda laboratoryjna, zajęć praktycznych, klasyczna metoda problemowa, itp.

Aktywne metody nauczania: drzewo decyzyjne, dyskusja punktowana, debata „za” i „przeciw”, wchodzenie w role, meta plan, portfolio, puzzle, dywanik pomysłów, metoda projektu, itp.

Gry dydaktyczne: istota, rodzaje, zastosowanie i znaczenie: burza mózgów, metody: sytuacyjna, biograficzna i symulacyjna, adwokat diabła, naiwne pytania, Ogniwa, rodzaje i konspekt lekcji

Motywacyjny system oceniania diagnostycznego

Ocenianie kształtujące, metody oceny: tabele zalet i wad technika zamku, analiza pola sił, ocena jakościowa: odwrócona burza mózgów

Twórcze rozwiązywanie problemów

Nagroda jako motywacja immanentna

Motyw ekspresji i komunikowania się

Samoocena i czynniki motywujące pracę nauczyciela- postawa nauczyciela

Formy zadań testowych, procedura tworzenia koncepcji testu, klasyfikacja zadań otwartych i zamkniętych oraz wielokrotnej odpowiedzi

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, trenerzy, wykładowcy, pracownicy Wydziałów Oświaty i Wychowania

Metoda kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac czy też odpowiada na pytania. Uczestnik szkolenia podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.

Forma zaliczenia: wykonanie 5 zadań praktycznych

Liczba godzin szkolenia odpowiada: 20 godzinom realizowanym w sposób tradycyjny

Najkrótszy możliwy termin ukończenia: 7 dni

Maksymalny termin ukończenia: 30 dni

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Wykładowca: mgr Aneta Lutomska

Psycholog, trener, certyfikowany coach, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współpracownik Ośrodka Terapeutyczno-Szkoleniowego w Lublinie i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Zajmuje się coachingiem indywidualnym i grupowym, prowadzi warsztaty i szkolenia psychologiczne oraz psychoedukacyjne dla rodziców, wychowawców i małżeństw, redaktor w piśmie pt: „ Zbliżenia”.

CENA: 120 zł

ZAPISZ SIĘ

OPINIE O KURSIE

Na skróty

Kontakt

  • Zamojska 47 pok. 204
    20-102 Lublin
  • 81 744 21 13
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.